Årsmöte 2010

Gästföreläsare Tomas Thell - Handelsresande i trav
Berättade om fransk avel och hur man bildar ett travkonsortium