Månadens hästägare 2007
(Bland föreningens medlemmar.)

2005 2006
KIHLMANS FOTO
0705-768542

Januari

Olli Keskinen för framgångar med TOP SONG och SYNCHRO

Februari

Per-Olov Svensson för V75-seger med ISOLATED

Mars

Stig Sillén för fina prestationer av COCO PRIDE och NANCY CAPRISE

 

April

Roy Berglöf hyllades för sina fina framgångar med NEXT TEE och LARRON DU BOUFFEY


Maj

Vi vill gratulera Stall T.P Stockholm (Thomas Persson) för framgångarna med
SOLEDAD AMOK, LOTTO o NINOTCHKA m.fl.

Juni

Magnus Rubertsson har lyckats fint med GETZ GAZEAU och ARNE AQUA. Grattis Grattis!

Juli

PRINCE JULIANO som Patrik Sandin är delägare i, han sköter sig fint.
Vi måste gratulera till framgångarna i V75 m.m

Augusti

September

Oktober