Höstmöte 2008

Ett 75-tal av idag totalt 240 medlemmar hade mött upp för att lyssna på Berggren,
niofaldig champion på Färjestad, där han avlöste Uno Swed som championtränare.
Holmqvist inledde den formella biten med att minnas en av föreningens många färgstarka personer,
Claes Persson, Säffle, med några vackra ord.

Leif Berggren fick en blomma och present som tack av Gun Olsson .

Hästägarna uppvaktade både Leif Berggren och två genuina kämpar Hilmer Haglund
och Bengt Falk under en travkväll att minnas,


Efter mötet serverades ett jättegott julbord av Nina Carlsson